Retourneren

Herroepingsrecht en Retourneren
Ben je niet tevreden? Binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling is het mogelijk om deze te herroepen.

 

1.    Herroepingstermijn
Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier   voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

2.    Gevolgen van de Herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

GLS Verzending:
U neemt contact op met onze medewerkers via het email adres sales@bodilson.com. Vermeld uw factuurnummer en adresgegevens in uw email. U ontvangt een retour etiket van de GLS. De GLS haalt de goederen retour. Zodra het artikel goed retour is ontvangen, onbeschadigd en bij voorkeur in de originele verpakking verpakt, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De kosten voor retour bedragen € 6,95 per pakket en worden bij terugkomst in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

  

3.    Termijn van Retourneren
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Items die aan die aan ons geretourneerd worden, dienen indien mogelijk, voorzien te zijn van de originele, onbeschadigde verpakking samen met een kopie van jouw aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) en een zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier.  Klik voor de digitale versie  . Voor het retourneren dien je in alle gevallen vooraf contact op te nemen met onze klantenservice sales@bodilson.com of Tel. 0313-659321

 

Wij sturen je een retouretiket van GLS toe. Retouradres:

BODILSON WAREHOUSE VSW
t.a.v. Afd. Retouren

Transportcentrum 19
7547 RT Enschede
Netherlands

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij terugkomst in ons magazijn wordt het vloerkleed beoordeeld en bepaald of het volledige bedrag of een bedrag met inhouding van waardevermindering aan je wordt terug gestort. Je wordt hier per email van op de hoogte gebracht. Het bedrag ontvang je maximaal 14 dagen nadat de herroepingsmelding is ontvangen. Echter, wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de vloerkleed hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je het vloerkleed hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.